►► DVB-S/T u DVB-T/C

3DGflex
3DGflex
Broj ulaza: 2 po modulu
Broj MUX-eva: 2 po modulu
Tip ulaza: DVB-T/S/S2 CI
Tip izlaza: DVB-T/C
Kreiranje MUX-a iz 3 transpondera
Ulazni nivo dB: 48-80
Maksimalni izlazni nivo: 102dB
USB, LAN, WEB sučelje, ARP 2.0, Auto remapping,
D-MATRIX-4S
D-MATRIX-4S
Broj ulaza: 4
Broj MUX-eva: 2
Tip ulaza: DVB-S/S2
Broj CI: 2
Tip izlaza: DVB-T/C S2-E69
Kreiranje MUX-a iz 4 transpondera
Ulazni nivo dB: 50-80
Maksimalni izlazni nivo: 100dB
USB, LAN, WEB sučelje, ARP 2.0, Auto remapping
Dimenzije: 385 x 230 x 54mm
D-MATRIX-4S EVO
D-MATRIX-4S EVO
Broj ulaza: 4
Broj MUX-eva: 4
Tip ulaza: DVB-S/S2
Broj CI: 2 (po izboru na ulazu ili izlazu)
Tip izlaza: DVB-T/C S2-E69
Kreiranje MUX-a iz 4 transpondera
Ulazni nivo dB: 50-80
Maksimalni izlazni nivo: 100dB
USB, LAN, WEB sučelje, ARP 2.0, Auto remapping
Dimenzije: 385 x 230 x 54mm