► Kompaktne

SAF-HD 10
SAF-HD 10
KONVERTERI
Broj ulaza: 5 (FM, VHF, 3xUHF)
Broj konvertera: 10
Ulazna/izlazna frekvencija: 87-108+174-240+470-862MHz
Ulazni signal: 50-73dB (90dB max.)
SAW filteri
Pojačanje 45dB
Izlazni signal: 100dB
Automatsko podešavanje nivoa signala po svim kanalima
Programiranje uređaja tipkovnicom, USB ili računalom
Dokanalni rad
FRPRO 10A
FRPRO 10A
KANALNO POJAČALO+AUX
Broj ulaza: 6
Tip ulaza: (FM, VHF, 3XUHF, TV(AUX)
Broj clustera/kanala po clusteru: 10 / 1-6
Ulazna frekvencija: 88-108,147-300, 470-862, 47-862MHz
Max. ulazni nivo: 90dB
Pojačanje: 46dB
Max. izlazni nivo: 119-125dB