► Transmodulatori

TRANSMODULATORI
DVB-S/T u DVB-T/C
3DGflex
3DGflex
Broj ulaza: 2 po modulu
Broj MUX-eva: 2 po modulu
Tip ulaza: DVB-T/S/S2 CI
Tip izlaza: DVB-T/C
Kreiranje MUX-a iz 3 transpondera
Ulazni nivo dB: 48-80
Maksimalni izlazni nivo: 102dB
USB, LAN, WEB sučelje, ARP 2.0, Auto remapping,
D-MATRIX-4S
D-MATRIX-4S
Broj ulaza: 4
Broj MUX-eva: 2
Tip ulaza: DVB-S/S2
Broj CI: 2
Tip izlaza: DVB-T/C
Kreiranje MUX-a iz 4 transpondera
Ulazni nivo dB: 50-80
Maksimalni izlazni nivo: 100dB
USB, LAN, WEB sučelje, ARP 2.0, Auto remapping
Dimenzije: 385 x 230 x 54mm

DVB-S/T u PAL
SIG9506S SATELITSKA STEREO
SIG9506S SATELITSKA STEREO
DVB-S u PAL
Broj ulaza: 6
Broj kanala: 6
Broj modulatora: 6
Ulazna frekvencija: 950-2150MHz
Ulazni signal: 45-80dB
Izlazna frekvencija: 174-446+470-862MHz
Izlazni signal: 100dB
Regulacija: 10dB po kanalu
SIG9606S ZEMALJSKA STEREO
SIG9606S ZEMALJSKA STEREO
DVB-T u PAL
Broj ulaza: 6
Broj kanala: 6
Broj modulatora: 6
Ulazna frekvencija: 174-230+470-862MHz
Ulazni signal: 35-80dB
Izlazna frekvencija: 174-446+470-862MHz
Izlazni signal: 100dB
Regulacija: 10dB po kanalu
DIGIFLEX
DIGIFLEX
DVB-T/S(CI) u PAL
Broj ulaza: 8
Broj kanala: 8
Ulazna frekvencija: 174-230+470-862+950-2150MHz
Ulazni signal: 35-80dB
Izlazna frekvencija: 47-862MHz
Izlazni signal: 98dB
Regulacija: 10dB po kanalu
Dokanalni rad